Hvordan Bli Rik? Få Beste Tips For å tjene, spare og investere pengene dine 

Hva det vil si å være rik er subjektivt. Likevel har alle et felles mål: Å opparbeide seg en større formue enn man har per dags dato. 

I denne artikkelen vil du få tips om hva som er viktig å gjøre for å oppleve at din kapital vil vokse, både på kort og lang sikt. 

Du vil også lære hvordan du bør spare og investere dine penger for å kunne nå de målene du setter for deg selv. 

Hva vil det si å være rik egentlig, og kan alle bli det? 

Det finnes ulike begrep for hva det vil si å være rik, og rikdom for deg vil kunne bety noe helt annet for en annen person. Når du skal i gang med å investere bør du først og fremst kartlegge hva som betyr mest for deg i livet. 

For mange i finansverden er rikdom finansiell frihet. Det innebærer at man kan jobbe så mye man ønsker samtidig som man har tid til å gjøre det man ønsker – enten det er å tilbringe mer tid med familie eller dyrke sine interesser og hobbyer. 

Å opparbeide seg en stor nok formue til å kalle seg selv “rik” krever dedikasjon, tid og viljestyrke. Dersom du har riktig fokus og investerer pengene dine riktig, har du mulighet til å rik over tid. 

Hvordan bli rik? 

Det finnes mange ulike måter å bli rik på. For å kunne bli rik kreves det at du tenker smart og investerer din tid og penger riktig.

Mange tror ofte at man trenger stor egenkapital for å bli rik, eller starte opp sitt eget firma. Dette er ikke nødvendigvis sant, og de fleste kan oppnå rikdom dersom fokuset er riktig.

Nedenfor kan du lese om konkrete tips som vil kunne hjelpe deg på veien til å opparbeide deg en høy formue. 

Bli rik ved å ta kontroll over din egen økonomi 

Det hjelper ikke å tjene mye penger dersom forbruket ditt er høyt. Derfor er det ikke alltid de som tjener best som klarer å opparbeide seg en høyest formue. Det er derfor viktig å ha kontroll over egen økonomi:

  • Kutt ut unødvendige kostnader: Det er fint å unne seg fine ting i blant, men ikke la det bli en uvane. Ha et godt overblikk over din økonomi og kutt kostnader der det er mulig. Dette vil styrke din helhetlig økonomi. 
  • Lag et budsjett: Mange opplever at man kan spare mye penger på å lage en konkret budsjett i starten av uken som man følger. Dermed vil man unngå å bruke penger på unødvendige varer/tjenester/produkter.  
  • Sett deg klare mål: Ved å kutte ut unødvendige kostnader vil du frigjøre penger som du kan bruke til andre ting. Se på mulighetene til å investere disse pengene, slik at du enklere kan opparbeide deg en rikdom over tid. 

Bli rik ved å øke inntektene dine 

Nordmenn har aldri spart og investert så mye penger som i løpet av de siste årene. Likevel hjelper det ikke å spare mye, hvis du ikke har store inntekter i utgangspunktet. For å øke dine inntjeninger kan du:

  • Skaffe deg ekstrajobb via nett eller i nærområdet
  • Investere i videre utdanning som gir deg høyere lønninger
  • Forhøre deg om lønnsøkning dersom du mener dette er fortjent

Når inntektene dine øker vil du fort legge merke til at du kan sette av mer penger til å investere, som igjen vil føre til at du vil opparbeide deg høyere summer over tid. 

Du blir ikke rik over natten, mest sannsynligvis 

Det hjelper selvfølgelig å ha en viss egenkapital når man skal i gang med å bygge en formue. Likevel ser vi at de investorene som klarer å spare jevnlig over tid har størst sjans for å bli rik, også over over tid. 

Dersom du satser på å bli rik på kort sikt kan dette fort gi motsatt effekt. Høy avkastning tilsier høy risiko, altså økt sjanse for at du taper dine investerte penger.

Derfor er det viktig å ha et realistisk mål når du går i gang med å investere – og jo tidligere du starter, desto større vil dine investerte penger vokse.

Årsaken til dette er det kjente finansbegrepet renters rente-effekten, som tilsier at du får avkastning på din avkastning over tid. Hvis du ikke har opparbeidet deg en stabil økonomi enda, er det fortsatt bedre å komme i gang med noen hundrelapper i måneden enn å unngå å starte. 

Fokuser på å investere pengene dine 

For å bli rik er det viktig at man investerer pengene sine riktig. Å la pengene ligge i banken gir særdeles dårlig avkastning over tid, spesielt sammenlignet med historisk avkastning gitt i de finansielle markedene. Inkluderer man inflasjon vil man tross alt tape penger på å la de stå i banken, i og med at rentene er på et så lavt nivå. 

Du burde derfor ha en klar oversikt over hvor mye midler du har til gode, hvor mye du kan spare i måneden og sette opp en klar plan for å investere pengene dine riktig. I stedet for å ha pengene i banken kan man investere i aksjer, fond, eiendom, kryptovaluta (høy risiko), folkefinansiering etc. 

Hvordan bli rik på aksjer? 

Aksjemarkedet er den formen for investeringer som historisk har gitt best avkastning i forhold til risiko.

Som investor kan man gjerne forvente en årlig avkastning på mellom 5 – 10 %, som er vesentlig høyere enn det man vil få gjennom sparing i banken.

Vi kan derfor anbefale at du setter opp en fast spareplan som du setter inn i aksjer eller fond på månedlig basis. Spareplanen kan fint justeres ut fra din nåværende økonomiske status. Øker du for eksempel dine inntekter, kan du oppjustere din spareplan, som igjen fører til at du vil oppnå dine (del)mål fortere. 

Det er viktig at du er innforstått med risikoen når du går i gang med å investere i aksjer, og at du er klar over risikoen du tar.

Å investere i flere aksjer vil redusere risikoen totalt, samtidig som du har like stor mulighet for å oppnå en god avkastning. Vi oppfordrer derfor de fleste til å ha en diversifisert portefølje som inkluderer aksjer som representerer ulike markeder, regioner og sektorer. 

Hvordan bli rik på ett år?

Dersom du har som målsetting å bli rik på ett år, som tilsier at du jakter en svært høy avkastning på kort sikt, er du nødt til å skru opp risikoen betraktelig. Selv om dette teoretisk er mulig, taper brorparten av investorer som forsøker seg på en slik strategi. 

For å jakte høy avkastning på kort sikt kan man:

  • Geare aksjer: Dette tilsier at du handler for mer penger enn du selv investerer, altså “låner” penger. Du kan derfor handle for 100.000 kr selv om du kun investerer med 10.000 kroner (10x). Du vil derfor kunne tjene 10 ganger så mye dersom kursen stiger, men du kan også tape vesentlig store beløp. 
  • Daytrading: Bruk teknisk analyse for å kjøpe deg inn og ut av en aksje i løpet av en intradag (imellom børsens åpnings- og stengetider). Her jakter man kortsiktig profitt hele tiden. En slik strategi krever full dedikasjon og tid. 
  • Høyrisiko aksjer: Invester i selskaper med lav markedsverdi som har potensialet til å vokse mye. Slike aksjer har større mulighet til å gi svært god avkastning, men også gi negativ avkastning. 
  • Kryptovaluta: Å investere i krypto har gitt svært god valuta for investerte kroner de siste årene. Den digitale valutaen er fortsatt i en tidlig fase og det er vanskelig å tilsi hvordan de ulike kryptovalutaene vil vokse fremover. Her er det muligheter for svært god avkastning, men også det motsatte.  

Å opparbeide seg en formue blir som regel gjort over en lang periode. Det er derfor viktig at du er innforstått med risikoen før du går i gang med å investere i punktene som er gitt ovenfor. 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bli rik?

For å bli rik kreves det at man investerer tiden og pengene sine riktig. Veien til rikdom blir som oftest skapt over tid og ikke over natten. 

Hvordan bli rik på ett år?

For å bli rik på ett år kreves det svært høy risiko, for å ha muligheten til å få en svært høy avkastning på sine investerte penger. Å geare aksjer, daytrade, investere i høyrisiko aksjer og kryptovaluta er investeringsstrategier som gir muligheten til å tjene høye summer. 

Hvordan bli rik på aksjer? 

Aksjer er den formen for sparing (investering) som har gitt best avkastning over tid. Man kan forvente en årlig avkastning på mellom 5 – 10 %, men man kan også tjene vesentlig mer enn dette dersom man har en høy risikoprofil.