Aksjesparekonto (ASK): Spar og invester med skattefordeler 

Aksjesparekonto gir deg som investor mange skattefordeler som du ikke bør gå glipp av.

Det kan derfor være lurt å opprette en aksjesparekonto hvis du planlegger å investere i aksjer og aksjefond. 

Med en aksjesparekonto kan man kjøpe og selge aksjer og aksjefond, og man skatter ikke av sin fortjeneste før man gjennomfører et uttak av sine midler i kontoen. På denne måten kan man spare mye penger over tid. 

Les om hva aksjesparekonto er og hvilken fordeler og ulemper man har gjennom en slik konto i denne artikkelen. 

Hva er aksjesparekonto? 

Som investor har du muligheten til å opprette ulike investeringskontoer. Å opprette aksjesparekonto (ASK) gir deg mange fordeler. For det første kan du kjøpe og selge aksjer og fond skattefritt.

Gevinsten på dine investeringer blir ikke skattlagt før du overfører pengene ut av kontoen. Dette gjelder også aksjer som gir utbytte. Du vil ikke skatte av disse pengene ettersom de kommer inn i din aksjesparekonto. 

Alle nordmenn som investerer i det finansielle markedene kan opprette aksjesparekonto. Slike kontoer tilbys av banker og nettmeglere. Du kan ha så mange aksjesparekonto du selv ønsker.

Du kan også flytt aksjesparekonto mellom banker og nettmeglere ved å sende inn en søknad om dette. Det kan være verdt å vite at flere utenlandske nettmeglere ikke tilbyr aksjesparekonto. 

Hvordan fungerer en aksjesparekonto? 

En aksjesparekonto fungerer på lik måte som andre investeringskontoer, men man har en god del skattefordeler som mange andre aksjekontoer ikke tilbyr. Som nevnt tidligere trenger man blant annet ikke å skatte av sin fortjeneste (eller tap) før pengene er tatt ut av kontoen. 

En annen fordel med en aksjesparekonto er at man ikke trenger å bekymre seg for å rapportere om skatt ettersom tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for dette. Det eneste du som investor trenger å gjøre er å kontrollere at beløpene som er utfylt på din skattemelding er korrekte. 

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto?

Det er dog noen særegne regler over hvilke verdipapirer, som aksjer og fond, som du kan investere i gjennom en aksjesparekonto. Per tid kan man kun investere i børsnoterte aksjer og aksjefond som tilhører land innenfor EØS. 

Du kan dermed ikke investere i amerikanske og andre utenlandske aksjer. Flere investorer har derfor en aksjesparekonto hvor de investerer i selskaper innenfor reglementet og en aksjekonto der de investerer i andre utenlandske aksjer. 

Skjermingsfradrag på en aksjesparekonto

Å investere i aksjer og fond på en aksjesparekonto gir deg som investor skjermingsfradrag. Et slikt fradrag er med på å redusere skatten på dine gevinster og utbytter fra dine investeringer. Skjermingsfradraget gir deg med andre ord muligheten til å motta større deler av din gevinst skattefritt. 

I 2020 var skjermingsrente på 0,6 %. Som investor har du muligheten til å akkumulere fradragene gjennom flere år, som tilsier at jo lenger du har pengene i kontoen, desto mer vil du redusere skatten over tid. 

Hvordan opprette en aksjesparekonto? 

Det er enkelt og det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto. Når du oppretter en investeringskonto hos en bank eller en nettmegler, vil du enkelt kunne opprette en aksjesparekonto gjennom denne tilbyderen. Du kan ha så mange aksjesparekontoer du ønsker, enten hos forskjellige aktører eller gjennom den samme. 

Det er ingen nedside ved å opprette aksjesparekonto, og det er ingen gebyrer for å ha en aksjesparekonto – enten du velger å investere gjennom den eller ikke. 

Hvordan flytte aksjesparekonto?

Det er enkelt å flytte verdipapirene, som inkluderer børsnoterte aksjer, aksjefond, børshandlede fond og egenkapitalbevis, du har på en aksjesparekonto til en annen, uten at du behøver å skatte av det.

Dette gjelder både mellom kontoer du har hos samme bank/nettmegler og mellom kontoer hos forskjellige aktører. 

Du kan også flytte aksjer som var lovlig å ha i aksjesparekontoen når du investerte i selskapet, men har endret plassering i etterkant (som at aksjen er blitt flyttet fra Oslo Børs til USA). Dine plasseringer, innskudd og ubenyttet skjerming vil ikke endres når du flytter aksjesparekonto. 

Dersom du har investeringer som du har foretatt deg utenfor en aksjesparekonto som du ønsker å flytte inn i en aksjesparekonto, er du nødt til å selge det du eier.

Når pengene fra salget er inne på din konto kan du investere i de samme investeringene på nytt i aksjesparekontoen. Hvis du ønsker å gjøre dette bør du være klar over at du må skatte av disse salgene. Dersom du har negativ avkastning vil du få penger tilbake på skatten samtidig som du kan investere disse midlene i aksjesparekonto.

Fordeler og ulemper med ASK

Aksjesparekonto ble opprettet for å gjøre det mer attraktivt for norske investorer å spare penger i aksjer og fond. Selv om aksjesparekonto har flere fordeler, har den også noen ulemper. Her er noen fordeler og ulemper med aksjesparekonto.

Fordeler med å investere gjennom aksjesparekonto:

  • Du kan kjøpe og selge aksjer og fond uten å måtte skatte av din fortjeneste. Du skatter først når du velger å ta midlene ut av kontoen. 
  • Du kan opparbeide deg betydelige skattefordeler over tid.
  • Du opparbeider deg årlig skjermingsfradrag som kan akkumuleres over flere år.
  • Det er helt gratis å opprette aksjesparekonto. Gebyrer som forvaltningsgebyrer og kurtasje koster det samme uavhengig om du investerer gjennom en aksjesparekonto eller en annen aksjekonto.

Ulemper med å investere gjennom aksjesparekonto:

  • Du kan ikke investere i aksjer og fond som ikke tilhører EØS. Det er også flere aksjer som er registrert på Oslo Børs, men som ikke er hjemmehørende i EØS. Disse selskapene kan man ikke investere i. 
  • Du kan bare investere i fond som har en aksjeandel på minimum 80 %. 
  • Du får ikke skatt på urealisert tap. Du må derfor avgjøre om du skal ha aksjene og fondene i eller utenfor aksjesparekontoen. 

Fond vs aksjesparekonto

Selv om det er store fordeler ved å investere i aksjer og fond gjennom en aksjesparekonto, er en slik konto begrenset på noen måten.

Ved å investere gjennom en fondskonto kan du, i motsetning til gjennom en aksjesparekonto, investere i alle finansielle instrumenter over hele verden. Dette gjelder alt fra aksjer til råvarer til valuta. 

På en aksjesparekonto (AKS) kan du kun investere i børsnoterte aksjer, aksjefond som har en aksjeandel på min. 80 % og enkelte børshandlede fond og egenkapitalbevis som tilhører EØS-land.

Dersom du ønsker å investere i aksjer er du derfor låst til å kun investere i innenfor EØS. Du har dermed ikke mulighet til å investere i amerikanske aksjer, som er det største finansielle markedet i verden. 

Til tross for at man ikke kan investere i enkelte aksjer og fond gjennom aksjesparekonto, er det ingen problem å ha en konto der man investerer i finansielle instrumenter som er innenfor reglementer og ha en konto der man investerer i aksjer og fond utenfor EØS-land. 

Aksjesparekonto skatt

En stor fordel med aksjesparekonto er at man ikke trenger å bekymre seg over å rapportere skatt på din skattemelding. Alle tilbydere av aksjesparekonto er selv ansvarlige for å rapportere dette for deg.

Dermed skal din skattepliktige uttak og formue være forhåndsfylt, og det eneste du som investor trenger å gjøre er å kontrollere at tallene samstemmer. Du kan lese mer om det her

Ofte Stilte Spørsmål

Er det lurt med aksjesparekonto?

Å opprette aksjesparekonto (ASK) gir deg mange fordeler. For det første kan du kjøpe og selge aksjer og fond skattefritt og gevinsten på dine investeringer blir ikke skattlagt før du overfører pengene ut av kontoen.

Hvordan fungerer en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto fungerer på lik måte som andre investeringskontoer, men man har en god del skattefordeler som andre aksjekontoer ikke tilbyr. Man vil også få skjermingsfradrag, som redusere skatten på dine gevinster og utbytter.

Hva er best av fond og aksjesparekonto?

Dersom du investerer i aksjer og fond som tilhører land innenfor EØS bør du ha en aksjesparekonto. Du kan derimot ikke investere i blant annet amerikanske aksjer, som du kan gjennom en fondskonto.

Hvordan sette inn penger på Ask?

Det er enkelt og det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto. Du overfører penger inn på aksjesparekontoen på lignende måte som du ville overført penger til en bankkonto.