Kjøpe aksjer for nybegynnere: Stor Guide!

kjøpe aksjer for nybegynnere

Investeringer er ikke lenger noe som kun en spesielt utvalgt elite driver på med. I dag har mange, helt alminnelige, nordmenn oppdaget gleden ved investeringer, og vi investerer pengene våre som aldri før.

I denne artikkelen, ser vi nærmere på en av de mest alminnelige investeringsmulighetene, nemlig en investering i aksjer. Hvis du er nysgjerrig på aksjer, så kan du få stillet nysgjerrigheten ved å lese denne, aksjer for nybegynnere guide.

En investering i aksjer er en investering i din egen fremtid. Men hva har du bruk for å vite, for at også du kan investere i din fremtid? Først og fremst, så skal du ikke la deg skremme av uforstående blikk, fra dem som tror at de kjenner aksjemarkedet bedre enn deg.

Faktisk er det mange mindre privatinvestorer, som opplever større suksess enn de rutinerte investorer. Aksjer for nybegynnere er en helt reell mulighet til å tjene penger. Myten om at man skal ha doktorgrad i økonomi, for å tjene penger på investeringer, er i den grad død.

Tro på deg selv, sett deg inn i markedet og lag en fornuftig investerings strategi, så skal nok også dine penger begynne å vokse seg store, større, størst.

Kjøpe aksjer for nybegynnere

5 Grunner til å starte i dag:

Det er mange gode grunner til at du skal investere i aksjer. De fleste nye aksjeinvestorer, begynner med å kjøpe aksjer, fordi det er en investering i ens egen, og sin families, fremtid.

Hvis du fortsatt vurderer om du skal investere i aksjer, så kan du lese 5 gode grunner til hvorfor du skal kjøpe aksjer.

1. Større langsiktig avkastning

Historisk sett har aksjemarkedet hatt en høyere avkastning, enn det å la pengene ligge i banken eller å eie bolig vil ha.

De fleste investorer lager en langsiktig investeringsplan, med en god og gjennomtenkt strategi, for å kjøpe og selge aksjer.

De fleste investorer vil, på sikt, oppleve at pengene de har investert i aksjer, vokser, og gir en god avkastning over årene.

2. Du tjener ikke penger på en sparekonto i banken

Når du investerer i aksjer, så vil pengene dine vokse hurtigere, enn det de ville gjøre på en sparekonto i banken.

Hvis pengene bare står og samler støv på en sparekonto, kan du risikere at de, på grunn av inflasjon, blir mindre verdt over tid. Kjøpekraften din vil altså bli svekket over tid.

Med en investering i aksjer, så oppnår du større avkastning på oppsparingen, og unngår at du får et tap på grunn av inflasjon.

3. Penger til pensjonisttilværelsen

Ved å kjøpe og selge aksjer, investerer du noen av pengene dine, og er på den måten aktiv i forhold til å sikre din egen fremtid.

I dag så lever vi lenger enn før, og det skal derfor flere penger til, for at vi skal kunne opprettholde en høy økonomisk levestandard, i pensjonisttilværelsen vår. Samtidig som vi lever lenger, er vi friske og rørlige til høyt oppe i alderen.

Hvis du har lyst til at det fortsatt er penger til gode opplevelser i 60, 70 og 80 årene, så er det en god ide at du investerer i din egen pensjonisttilværelse. Hvis du leser denne artikkelen om aksjer for nybegynnere, så er du klar til å investere i aksjer, i løpet av kort tid.

4. Du forbruker mindre når du investerer

Når du tar et aktivt valg om å investere i din egen fremtid, gjennom å kjøpe aksjer, så sørger du for at pengene ikke bare forsvinner inn i det daglige forbruket.

Hvis du sørger for at deler av oppsparingen din, blir brukt til å kjøpe aksjer, så er du sikker på at du ikke plutselig fristes til å kjøpe noe nytt, eller til å ta på en spontan reise.

Du har nemlig prioritert en oppsparing til fremtiden, som det å kjøpe og selge aksjer, faktisk er.

5. Du kan investere ut fra egne verdier

Når du investerer i aksjer, så kjøper du en del av et selskap. Du kan derfor velge å investere i noe som du tror på, eller i et selskap som du deler verdier med.

Hvis du tror på en grønnere fremtid, så investerer du selvfølgelig i et selskap, som du tror kan være med på å skape en grønnere fremtid.

Du kan altså investere pengene dine, i noe som du tror på, og som du identifiserer deg med. Du kan altså investere med god samvittighet.

Hvordan tjene penger på aksjer?

Når du har besluttet deg for, at du vil investere i aksjer, så skal du selvfølgelig kikke nærmere på din egen økonomi.

Hvor mye har du råd til å investere, og hvilken risiko ønsker du å investere med. Du kan velge hvordan du ønsker å kjøpe og handle med aksjer. Du kan gjøre det via banken, eller du kan gjøre som så mange andre, nemlig kjøpe og selge aksjer via en handelsplattform på nettet.

–> Se Sammenligning av Beste Handelsplattform

Hvis du kjøper aksjer gjennom en handelsplattform på nettet, så har du mulighet for å handle bredt, hurtig og oftest uten gebyrer. Det er altså den billigste måte å kjøpe aksjer på.

–> eToro er billigste plattform

kjøpe aksjer

Det er fornuftig at du lager en investeringsportefølje, hvor du sprer investeringene ut på flere plattformer, for å minske risikoen for tap.

Når du skal velge en aksje, så kan det være en god ide at du velger å invester i et selskap som du kjenner til, eller som du har lyst til å vite mer om i fremtiden.

Med viten om selskapet, så kan du få større forståelse for selskapet, dets vekst og fremtid, og dermed være bedre rustet til å kjøpe aksjer, og selge aksjer, på det rette tidspunktet. Du tjener mest penger, hvis du velger de rette aksjer, på det rette tidspunktet.

Dette kan høres lett ut, og kjøp av suksessfulle aksjer for nybegynnere, er mulig. Men først når du har en god strategi, og plan med investeringene dine.

Bruk derfor god tid på å lage en gjennomtenkt investeringsstrategi, skriv den ned, og sørg for å holde deg til strategien. Det er typisk to strategier du kan velge, en langsiktig strategi og en kortsiktig strategi.

En langsiktig investor

En langsiktig investor kjøper aksjer som han tror på, over tid. Hvis du ikke ønsker å bruke så mye tid på investeringene dine, men er mer typen som bare lar dem arbeide over tid, så er en langsiktig investering, den beste løsningen for deg.

De fleste investorer, opplever at ens investeringer gir avkastning over tid. Men det krever selvfølgelig is i magen, og en gjennomtenkt langsiktig investeringsstrategi, hvis dette skal gi mening for deg. Det er viktig at du ikke lar følelsene styre, når du kjøper aksjer.

Aksjemarkedet vil helt naturlig svinge, og du skal derfor være parat til å holde fast i en langsiktig investering, både i oppturer og nedturer. Som langsiktig tenkende investor, så skal man fokusere på det faktum at markedet, over tid, oftest går fremover.

Det betyr at investeringene dine, over tid, vil få avkastning. Når dette er sagt, så skal du selvfølgelig følge med på aksjene dine, og tilpasse strategien din, i forhold til markedets utvikling.

En kortsiktig investor

En kortsiktig investor, investerer typisk i mer dynamiske aksjer, med det mål for øye at det skal kjøpes og selges aksjer, med kortere intervaller. Det betyr også ofte at ens aksjeinvesteringer er forbundet med større risiko.

Hvilken investor du er, avhenger av økonomien din, den strategi som du velger, samt hva slags temperament du har. Det skal jo helst være gøy med aksjer, og ikke være noe som gir deg vondt i magen.

Som investor, så skal du holde deg oppdatert på markedet, for å øke muligheten for å tjene penger.  En suksessfull investor, er oppdatert på hva som skjer i verden, og om den samfunnsmessige utviklingen kan ha innflytelse på aksjemarkedet. Som nybegynner i aksjer, kan det derfor være en ide, at du investerer i noe nært, og bekjent.

På denne måten så er det lettere å holde seg oppdatert, og lære om hva som påvirker aksjemarkedets opp og ned turer. Når du er informert og oppdatert, så kan du vurdere løpende, om du skal kjøpe flere aksjer, eller om tiden er inne for et hurtig salg. Hvis du kan kjøpe aksjer på det rette tidspunktet, så kan du få pengene til å vokse hurtig.

Skatt Aksjer: Slik fungerer det

Ifølge norske regler, så er den inntekten som du får via aksjer, skattepliktig. Dette gjelder hvis du har solgt aksjene til en høyere fortjeneste, enn det du kjøpte dem for.

Det er derfor viktig at du får utfylt skattemeldingen for aksjer. Hvis du er så heldig at du har handlet igjennom en aksjesparekonto, så kommer skattemeldingen ferdig utfylt.

Hvis dette er tilfellet, så skal du selvfølgelig sørge for at alle tallene er korrekt.

Men hvis du har handlet med utenlandske aksjer, eller aksjer som ikke er børsnotert, så skal du være oppmerksom på at du får dette med i skattemeldingen. I aksjonærmodellen skal alle aksjeutbytter og gevinster over et visst skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt, med 22 prosent skatt.

Før skatten blir beregnet, kan du trekke fra et skjermingsfradrag i utbytte eller gevinst.

Avkastningen som skal skjermes tilsvares en risikofri rente. Avrundet blir dette 1,3 prosent. Det avregnes et skjermingsfradrag pr. aksje. Når du får aksjeoppgaven tilsendt i mars, som alle aksjonærer får, skal du skal huske å sjekke følgende:

  • At aksjebeholdningen din stemmer overens med virkeligheten.
  • At du har fått med skjermingsfradraget, som du har rett på.
  • At formuesverdien stemmer (100 prosent av markedsverdi)
  • At du har fått med deg alle fradrag som du har rett til.

Hvis du har handlet med utenlandske aksjer, eller har andre ting, som ikke er kommet med i aksjeoppgaven, så blir du selvfølgelig nødt til å føre dette inn.

Aksjer som er handlet andre steder enn på Oslo Børs, blir nemlig ikke registrert i aksjonærregisteret. Du legger dem inn i skjemaet RF- 1059. Du har krav på samme skjermingsfradraget på utenlandske aksjer, som på norske aksjer. Men dette skal du selv være oppmerksom på, og selv utfylle i skjemaet.

Vær også oppmerksom på at hvis du har utbytte på utenlandske aksjer, så må du ofte betale kildeskatt til det landet hvor aksjen hører hjemme. Dette er fradrags berettiget, på den norske skatten.

Før du går i gang med aksjeoppgaven, så skal du selvfølgelig lese deg opp på skatteetatens nettsider. Hvis du oppretter en aksjesparekonto, eller lager et aksjeselskab, så blir skattemeldingen automatisk utfylt, og du behøver ikke skatte, før du tar penger ut av kontoene. Hvis du blir bitt av investeringsgleden, så kan dette være en god ide i fremtiden.

Kjøp og salg av aksjer, og hvordan du skal forholde deg til dette i forhold til skatt, kan være en større oppgave.

Spesielt hvis det er spesifikke forhold, eller spørsmål til utenlandske aksjer, så kan det være et større arbeid. Hvis du mister overblikket, så kan det være en god ide at du allierer deg med en god revisor, og får ekstern rådgivning i forhold til de skattemessige aspekter, av aksjeinvesteringene dine.

Oppsummering

Er det en god ide med investering i aksjer? Det korte svar er; Ja, det er en god ide!

Hvis du har penger stående på en sparekonto, og har lyst til å investere i din, og familiens fremtid, så er aksjer et godt sted å starte.

Gjennom en investering i aksjer, så unngår du å miste kjøpekraft på grunn av inflasjon, eller at oppsparingen går opp i røyk, gjennom et overdrevet forbruk.

Med en investering i aksjer, sørger du for at pengene dine vokser, sånn at du har modne frukter å spise, når livet går inn i sin høst.

Aksjer er gjennom de seneste årene blitt til allemannseie, og det er fordi det godt kan betale seg å investere sparepengene sine, i aksjer. Vi anbefaler at du lager en gjennomtenkt investeringsstrategi, og kommer i gang med investering i aksjer, i dag.